Vyhlásenie o ochrane súkromia

This privacy statement was last updated on 7. október 2020 and applies to citizens and legal permanent residents of the European Economic Area.

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov vysvetľujeme, čo robíme s údajmi, ktoré o vás získame prostredníctvom https://www.kuwgallery.com. Odporúčame vám pozorne si prečítať toto vyhlásenie. Pri našom spracúvaní dodržiavame požiadavky právnych predpisov o ochrane súkromia. To okrem iného znamená, že:

 • jasne uvádzame účely, na ktoré spracúvame osobné údaje. Robíme to prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov;
 • naším cieľom je obmedziť náš zber osobných údajov iba na tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na legitímne účely;
 • najskôr požadujeme váš výslovný súhlas so spracovaním vašich osobných údajov v prípadoch, ktoré si vyžadujú váš súhlas;
 • prijímame príslušné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov a vyžadujeme to aj od strán, ktoré spracúvajú osobné údaje v našom mene;
 • rešpektujeme vaše právo na prístup k vašim osobným údajom alebo ich môžeme nechať opraviť alebo vymazať na vašu žiadosť.

Ak máte akékoľvek otázky alebo chcete presne vedieť, aké údaje o vás uchovávame, kontaktujte nás.

1. Účel, údaje a doba uchovávania

2. Cookies

Naše webové stránky používajú cookies. Ďalšie informácie o súboroch cookie nájdete v našich pravidlách Cookie . So spoločnosťou Google sme uzavreli Zmluvu o spracovaní údajov.

3. Bezpečnosť

Zaväzujeme sa k bezpečnosti osobných údajov. Prijímame príslušné bezpečnostné opatrenia, aby sme obmedzili zneužitie a neoprávnený prístup k osobným údajom. To zaisťuje, že k vašim údajom majú prístup iba nevyhnutné osoby, prístup k údajom je chránený a že naše bezpečnostné opatrenia sú pravidelne kontrolované.

Bezpečnostné opatrenia, ktoré používame, pozostávajú z:

 • Užívateľské meno a heslo
 • TLS / SSL
 • Bezpečnostný softvér
 • HTTP Strict Transport Security
 • Content Security Policy

4. Third-party websites

This privacy statement does not apply to third-party websites connected by links on our website. We cannot guarantee that these third parties handle your personal data in a reliable or secure manner. We recommend you read the privacy statements of these websites prior to making use of these websites.

5. Zmeny a doplnenia tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny a doplnenia tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Odporúčame vám, aby ste s týmto prehlásením o ochrane osobných údajov pravidelne konzultovali, aby ste mali informácie o akýchkoľvek zmenách. Okrem toho vás budeme aktívne informovať, kedykoľvek to bude možné.

6. Prístup a úprava vašich údajov

Ak máte akékoľvek otázky alebo chcete vedieť, aké osobné údaje o vás máme, kontaktujte nás. Môžete nás kontaktovať pomocou nižšie uvedených informácií. Máte nasledujúce práva:

 • Máte právo vedieť, prečo sú vaše osobné údaje potrebné, čo sa s nimi stane a ako dlho sa budú uchovávať.
 • Právo na prístup: Máte právo na prístup k vašim osobným údajom, ktoré sú nám známe.
 • Právo na opravu: máte právo kedykoľvek doplniť, opraviť, vymazať alebo zablokovať svoje osobné údaje.
 • Ak nám poskytnete súhlas so spracovaním vašich údajov, máte právo tento súhlas odvolať a nechať vaše osobné údaje vymazať.
 • Právo na prenos vašich údajov: máte právo požadovať od prevádzkovateľa všetky vaše osobné údaje a prenášať ich v celom rozsahu inému prevádzkovateľovi.
 • Právo namietať: môžete vzniesť námietku proti spracovaniu vašich údajov. Dodržiavame to, pokiaľ neexistujú opodstatnené dôvody na spracovanie.

Nezabudnite vždy jasne uviesť, kto ste, aby sme si mohli byť istí, že neupravujeme ani neodstraňujeme žiadne údaje o nesprávnej osobe.

7. Podanie sťažnosti

Ak nie ste spokojní so spôsobom, akým spracúvame vaše osobné údaje (sťažnosť na), máte právo podať sťažnosť úradu pre ochranu údajov.

8. Kontaktné údaje

Kunst und Wiederaufbau s.r.o.
Zámocká 16, 811 01 Bratislava, Slovakia

Slovensko
Webová stránka: https://www.kuwgallery.com
Email: admin@kuwgallery.com
Telefónne číslo: 0904038176