Kontakt

Adresa
Zákaznícka linka
Kontaktné hodiny

O spoločnosti

Fakturačná adresa
Bankové údaje

IBAN:
SK90 7500 0000 0040 2625 5026
Číslo účtu:
4026255026
Kód banky:
7500
SWIFT (BIC):
CEKOSKBX

Kontakt